BOUNDLESS WEAVING

Tianzhuo CHEN, Ran CHEN, LIU Xin, Aojie LIN, MA Hailun, NABUQI, Chen WU, Maomao XU, Na ZHANG, Joey XIA

March 8, 2024 - April 7, 2024

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

BOUNDLESS WEAVING

ename
1_r__1024-768_c__e0e0e3_
ename
7_r__1024-768_c__d9dde6_
ename
9_r__1024-768_c__979ba4_
ename
10_r__1024-768_c__4c5763_
ename
6_r__1024-768_c__d4d6d9_
ename
8_r__1024-768_c__d3d4da_
ename
4_r__1024-768_c__c0a995_
ename
3_r__1024-768_c__dcdde2_
ename
5_r__1024-768_c__25649c_
ename
11_r__1024-768_c__cccdd5_

ABOUT

CONTACT

info@gaotaigallery.com

SUBSCRIBE