Wonderland Adventures

DONIS, FANG Xianchen, HUANG Gangyong, LIU Xin, QIU Yue, Shekime Rishat, XIAO Shengjie, ZHANG Boyuan

April 1 - May 25, 2020

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

Wonderland Adventures

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

Wonderland Adventures

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

Wonderland Adventures

ename
Wonderland Adventures - 2020 - Gaotai Gallery - Installation view
ename
Wonderland Adventures - 2020 - Gaotai Gallery - Installation view
ename
Wonderland Adventures - 2020 - Gaotai Gallery - Installation view

ABOUT

ARTISTS

CONTACT

info@gaotaigallery.com

SUBSCRIBE