Runaway World 2020

CHEN Ronghui, LIU Qianyi, WONG Tianhui, MA Hailun, XU Yibo, Musquiqui Chihying, XU Guanyu, Pixy Yijun Liao, TAN Siyuan, DAI Furen

June 2 - August 2, 2020

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

Runaway World 2020

ename
Runaway World 2020 - 2020 - Gaotai Gallery - Installation view

ABOUT

CONTACT

info@gaotaigallery.com

SUBSCRIBE